Уведомление за поверителност за посетителите на нашия уеб сайт

„Еф Еф Дабъл Ю България“ ЕООД („Еф Еф Дабъл Ю“, „Ние“) Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни, събирани и обработвани по друг начин чрез сърфирането Ви на тази електронна страница или чрез някоя от неговите функционалности.

Това уведомление цели да Ви помогне да разберете защо и как обработваме Вашите лични данни. Подробна техническа информация относно използваните „бисквитки“ може да бъде намерена в Нашата Политика за „бисквитки“.

Какви Ваши лични данни обработваме? Какво е правното основание за обработване на лични данни?

Категориите лични данни на посетителите на тази електронна страница, както и правните основания за тяхното обработване са както следва:

Категории лични данни

Вид лични данни

Правно основание

Информация от „бисквитки“

Данни от технически („необходими“) бисквитки

Този вид „бисквитки“ Ви позволява да сърфирате на електронната страница и да използвате различни възможности или услуги. Те ни позволяват да съхраним Вашето съгласие да Ви предоставим възможност за лог-ин в нашата система.

Нашият легитимен интерес да осигурим безпроблемното функциониране на електронната страница

Данни от статистически „бисквитки“

Този вид „бисквитки“ ни позволява да съберем статистическа информация за броя на Вашите посещения, както и за Вашето първо и най-скорошно посещение, както и за да разберем как използвате електронната страница.

Вашето съгласие да инсталираме тези „бисквитки“ на Вашето устройство.

Информация от регистрационната форма

Данни, получени при попълване на регистрационната форма

Лично и фамилно име, e-mail адрес, парола, образование, предишен опит, мотивация и източник на информация за FFW Academy, пол, телефонен номер, мотивационно писмо, работен опит.

Предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (лично и фамилно име, e-mail адрес, парола)

Легитимният интерес на „Еф Еф Дабъл Ю“ да получи по-пълна информация за Вашата мотивация и интереси (образование, предишен опит, мотивация и източник на информация за FFW Academy, пол, телефонен номер, мотивационно писмо, работен опит)

Защо обработваме Вашите лични данни?

„Еф Еф Дабъл Ю“ обработва Вашите лични данни за следните цели, свързани с функционирането на Нашата електронна страница:

 • Бисквитки: за безпроблемното функциониране на тази електронна страница; събиране на статистически данни за използването на електронната страница
 • Регистрационна форма: за да можем да обработим Вашата информация и да Ви запишем за участие в курс, част от FFW Academy, както и да получим по-пълна информация за Вашата мотивация и интереси

За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

„Еф Еф Дабъл Ю“ съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за постигането на целта, за която данните са събрани, освен ако не е в сила законово задължение или друго правно основание за съхранение за по-дълъг срок.

„Еф Еф Дабъл Ю“ съхранява данни, получени докато браузвате Нашата електронна страница, както следва:

Категория лични данни

Период на съхранение

Данни от технически („необходими“) „бисквитки“

Между 1 и 2 години

Данни от статистически „бисквитки“

399 дни

Данни, получени при попълване на регистрационната форма

След 12 месеца неактивност в потребителския профил

С кого споделяме лични данни? Защо и на какво правно основание?

 • Други компании от Групата на „Еф Еф Дабъл Ю“, сред които „Еф Еф Дабъл Ю Денмарк“ АпС, „Еф Еф Дабъл Ю Дойчланд“ ГмбХ и „Еф Еф Дабъл Ю Франс“ Сарл за вътрешни административни цели. Подобни цели са налице, например, когато е необходима техническа помощ от друга компания, част от групата на „Еф Еф Дабъл Ю“, за провеждане на обучение. Подобно споделяне на данни се осъществява въз основа на нашия легитимен интерес да организираме дейността си по възможно най-оптималния начин в съответствие с българските закони и законите на ЕС;
 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги в сферата на управлението на дигитални решения. Подобно споделяне на данни се осъществява с оглед нашия легитимен интерес да осигурим достъпна среда за сърфиране на електронната ни страница.

Трансферираме ли данни извън ЕС/ЕИО

„Еф Еф Дабъл Ю“ не извършва трансфери на Вашите данни извън ЕС/ЕИП.

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

В съответствие със законодателството, Вие може да упражните следните си права, свързани с обработването на лични данни от „Еф Еф Дабъл Ю“:

 • Да достъпите личните си данни, обработвани от „Еф Еф Дабъл Ю“, и да получите копие от тях;
 • Да коригирате личните си данни в случай че са неточни или непълни;
 • Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато са налице условията за това;
 • Да поискате ограничение на обработването на Вашите лични данни в случаите, предвидени от закона;
 • Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в случаите, предвидени от закона;
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоприет и машинночитаем формат;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на данни, когато това е приложимото правно основание;
 • Да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Ако упражните някое от правата си, посочени по-горе, ще отговорим в рамките на месец.

Как можете да се свържете с Нас?

Можете да се свържете с нас чрез следните координати:
Адрес: ул. „Пирин“ 40А, ет.3, 4 и 6, п.к. 1680, гр. София, България

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните чрез следните координати:
e-mail адрес: privacy@ffw.com

Изменения на уведомлението за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде периодично актуализирано, за да отрази промени в нашите практики, свързани със защитата на личните данни на потребителите на тази електронна страница.

Последвайте ни
42.6653° N, 23.2819° E
София
42.8713° N, 25.3185° E
Габрово
43.0748° N , 25.6269° E
Велико Търново
42.1354° N, 24.7453° E
Пловдив
CookieReport an issue
stats-arrowlittle-deletetrophy-iconblock-from-chatweather-refresh-iconpopup-left-arrowpopup-right-arrowregister-iconlogin-iconthree-dots-iconsmall-pin-iconsmall-calendar-iconshare-post-iconlike-post-icondropdown-arrow-iconaccordion-open-iconcomments-post-iconaccordion-close-iconplay-iconremove-playlist-iconsave-playlist-iconshare-iconheart-iconmagnifying-glass-iconcupcake-iconweather-iconstar-iconheadphones-iconblock-from-chat-iconadd-to-conversation-iconspeech-balloon-iconadd-a-place-iconchat---messages-iconcheck-iconplus-iconalbums-iconphotos-iconday-calendar-iconweek-calendar-iconmonth-calendar-iconchecked-calendar-iconmultimedia-iconsettings-v2-iconclose-iconlogout-iconsettings-iconblog-iconstatus-iconhappy-sticker-iconhappy-face-iconcomputer-iconmanage-widgets-iconbadge-iconnewsfeed-iconcamera-iconstats-iconcalendar-iconhappy-faces-iconthunder-iconmenu-iconHome-IconInfo-Iconstats-iconthunder-icon